Хамгаалалтын захиргаад танилцуулга пресентаци танилцуулж, шилдэг туршлагуудаа  танилцуулан хамтын ажиллагаатай ажиллахаар санал зөвлөмж солилцлоо. Их нартын БНГ-ын хамгаалалтын захиргааны дарга доктор Н.Амгаланбаатар нь хамгаалалтын захиргааны туршлага болон хийгдсэн үйл ажиллагаагаа дэлгэрэнгүй танилцууллаа.