Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Худгийн цагийн горимд өөрчлөлт оруулсан боловч, төхөөрөмжийн аль нэг хэсэгт алдаа заагаад байгааг олж илрүүллээ.

Агуйт Уул орчим нь эрт дээр үеийн хийдийн туурийн үлдэгдэл байрлах үзэсгэлэн бүрдсэн газар бөгөөд, хүмүүс шашин шүтлэгийн хүрээнд цай, сүүний дээ ундаа бэлтгэх,...

Смарт хяналт шалгалтыг 2018 оны 04 сарын 16-17 ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.

Манай хамгаалалтын захиргаа, Байгаль зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг (WCS) хамтран байгаль хамгаалах нүүдэлчин хайрцагийг аялууллаа.

Дотоод журамд шинээр өөрчлөлт оруулж, шинэчлэн батлахаар бүгд хуралдаж байна.

Зэрлэг амьтдын хулгайн ан, тэдгээрийн гаралтай хууль бус бүтээгдэхүүний худалдаатай тэмцэх хамтарсан баг болон Говийн бага ДЦГ- ын байгаль хамгаалагчдад зориулс...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, ХБНГУ-ын сэргээн босголт зээлийн "KFW" банкаар дамжуулан хамтран санхүүжүүлж буй хөгжлийн төслийн хүрээнд тоног төхөөрөрмж ...

Говийн бүсийн хамт олон амжилттай оролцож Эрэгтэй баг Гар бөмбөгийн төрөлд Хүрэл медаль хүртлээ.

Олон төрлийн амьтан камерт орсноос Цоохондой камерт орж сонирхол татсан байна.

Мэгэжлийн хяналт, Говийн бага ДЦГ, Хилийн мэргжлийн хяналтын импорт экспорт хариуцсан тасгийн хамт олноор ахлуулж бүтэн өлрийн хог цэвэрлэгээг амжилттай хийж гү...

төрийн болон хувийн хэвшлийн олонхи компаниуд, сумдын засаг дарга нар, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ажилчин, албан хаагчид өргөнөөр оролцлоо

Дэлхийн усны өдрийн хүрээнд Их булагийн хог цэвэрлэгэ хийж, ЕБС-ын сурагчдын дунд гар зургийн уралдаан болон алтан хонх зохион байгуулсан.