Хяналт шалгалтын ажилд дарга Ч.Батсүх,  мэргэжилтэн Ж.Батбилэг, нягтлан бодогч Н.Батдэлгэр нар 3 хоногийн хугацаатай ажиллалаа. Цагаан хаданд үйл ажиллагаа явуулж буй компаниуд, гаалийн хяналтын талбай, шатахуун түгээгүүрийн газруудад  нэгдсэн хяналт шалгалт хийсэн бөгөөд  байгаль орчны үнэлгээ хийлгээгүй, байгаль орчны талаарх арга хэмжээг зохион байгуулсан ямар ч арга хэмжээ байхгүй байлаа.